In de 1e fase van het natuurontwikkeling project Weteringsebroek is ca. 8000 m3 grond ontgraven en deels weer binnen de projectgrenzen verwerkt. Voor de ongeveer 3.000 m3 welke aan Hofmeijer verviel hebben we een lokale melkveehouder blij kunnen maken.
Aansluitend hebben we paden aangelegd en 2 klompenpaden aan elkaar verbonden. Vanuit Natuurmonumenten kwam de vraag of we het terrein wilden inzaaien met geel mosterdzaad.

In de laatste fase, eind 2020, gaan we het terrein beplanten met bosplantsoen en solitaire bomen. Op een locatie in de omgeving maaien we bloemrijk grasmengsel. Dat maaisel gaan we hier verspreiden. Hierdoor ontstaat een bloemrijke, natuurlijke omgeving waar vogels en insecten zich thuis zullen voelen. Het zal straks een mooi natuurgebied zijn om van te genieten.

Zonnewarmtepark Dorkwerd

Dorkwerd, voorheen een baggerdepot van de gemeente Groningen, nu een project in duurzame energie. Dit park wordt ontwikkeld door Novar en uitgevoerd door Hofmeijer. Het staat symbool voor onze toewijding…

Lees meer