Achterstallig onderhoud kan leiden tot verpaupering van landschap en natuurgebieden. Watergangen slibben dicht, paden raken overgroeid en onbegaanbaar, flora en fauna gaan verloren.

Wanneer bestendig beheer of groot onderhoud gewenst is, zorgt Hofmeijer voor de herontwikkeling en het opnieuw in cultuur brengen van vervallen natuur- en landschapsgebieden. In opdracht van gemeenten, provincies, waterschappen, landgoedeigenaren en natuurorganisaties zorgen we dat het natuurlijke evenwicht wordt hersteld en de gebruikswaarde wordt vergroot.

Hofmeijer richt zich op:

 • Grondverbetering, bodemherstel, bemesting of verschraling
 • Demping of ontgronding
 • Waterbeheersing
 • Aanleg en renovatie van poelen, oevers, dijken en geluidswallen
 • (Her)inrichting en aanleg van wegen en paden
 • Erosiebestrijding

Natuur weer beheersbaar en begaanbaar

Hofmeijer maakt natuurgebieden weer beheersbaar. We zorgen dat ecologische doelstellingen worden gehaald en flora en fauna zich herstelt. Er is weer rust en overzicht. Het gebied is weer begaanbaar, zodat eigenaren, gebruikers en bezoekers weer volop kunnen genieten van het natuurgebied.

Integraal advies en ontwerp

Grondmonsters, onderzoek en metingen vormen de basis van ons advies en plan van aanpak. Uiteraard worden daarin bestemmingen, wetgeving, milieu, het historische karakter en archeologische aspecten meegenomen. Evenals het budget en de economische haalbaarheid. Samen met opdrachtgevers komen we tot optimale oplossingen.

Het voordeel van werken met eigen specialisten

Hofmeijer heeft speciaal opgeleide vakmensen en machines in huis om cultuurtechnische werkzaamheden van begin tot eind in eigen beheer uit te voeren. Het grote voordeel daarvan is dat onze mensen op elkaar zijn ingespeeld en – waar nodig – snel en flexibel kunnen schakelen en bijsturen. Dit bespaart tijd en zorgt voor betere resultaten.

Waar nodig werken we samen met gespecialiseerde ecologen, om te garanderen dat:

 • Bestaande flora en fauna zo min mogelijk overlast ondervindt van werkzaamheden
 • Nieuwe flora en fauna worden gestimuleerd
 • Biodiversiteit wordt versterkt
 • Specifieke klussen, zoals de aanleg van een oeverzwaluwwand of vistrap, perfect worden uitgevoerd

Waarom Hofmeijer

 • Scherpe prijs-kwaliteitsverhouding
 • Goed opgeleide vakmensen
 • Groot netwerk van externe specialisten
 • Denkt proactief mee en biedt gedegen advies
 • Kennis, ervaring en projectuitvoering in eigen beheer
 • Eén aanspreekpunt voor opdrachtgevers

Wilt u het natuurlijke evenwicht en de gebruikswaarde van natuur- en landschapsgebieden weer herstellen of verbeteren?