In opdracht van gemeenten, provincies, waterschappen, sportverenigingen en landschapsbeheerders zet Hofmeijer haar brede expertise in voor zeer uiteenlopende civiele projecten. Denk aan:

  • Aanleg of renovatie van rioleringssystemen
  • (Her)inrichting van wegen, wijken en winkelcentra
  • Bouw van bruggen en tunnels
  • Aanleg van duikers in watersystemen
  • Aanleg van stuwen en vistrappen

Alles in eigen beheer maakt ons flexibel en sterk

Hofmeijer voert alle civiele werkzaamheden in eigen beheer uit. Van advies en ontwerp tot de projectleiding en volledige uitvoering. Zijn er bijvoorbeeld wegafzettingen, omleidingen of verkeersbegeleiding nodig? Wij organiseren het, zodat het project snel, veilig en met zo min mogelijk overlast uitgevoerd kan worden.

Alles wordt met eigen medewerkers en materieel gerealiseerd. Waarom? Omdat onze eigen specialisten ons flexibel en sterk maken, zowel ontwerptechnisch als vaktechnisch. Daar plukt u als opdrachtgever de vruchten van.

Focus op planning, budget en borging van kwaliteit

Civiele projecten zijn complex. Een naadloze aansluiting bij de bestaande omgeving kent allerlei haken en ogen. Ons eigen team werkt als een geoliede machine samen. We kennen de risico’s en denken proactief met opdrachtgevers mee over oplossingen. Altijd zoeken we naar inventieve manieren om efficiënt met tijd en middelen om te gaan. Zo zorgen we dat planningen worden gehaald, budget niet worden overschreden en kwaliteit is geborgd.

Hemelwater veroorzaakt steeds vaker wateroverlast

Grote hoeveelheden regenwater kunnen in verstedelijkte gebieden niet snel genoeg worden afgevoerd of opgenomen in de bodem. Dit heeft te maken met het toenemende aantal woningen en verharding. Gevolg: straten, kelders en gebouwen lopen onder water. Hofmeijer werkt met nieuwe preventieve oplossingen om dit te voorkomen.

In plaats van hemelwater te bergen of af te voeren, passen we in de weg- en waterbouw steeds vaker oplossingen toe die zorgen dat het hemelwater wordt opgenomen door de natuur. Bijvoorbeeld door de aanleg van waterpasserende verharding en bestrating. Of door middel van riolering met infiltratiebuizen, die het water afgeven aan de bodem. Hofmeijer kan u adviseren over oplossingen die het meest geschikt zijn in uw situatie.

Waarom Hofmeijer

  • Scherpe prijs-kwaliteitsverhouding
  • Denkt proactief mee
  • Gedegen advies van ervaren vakmensen
  • Ontwerp en projectuitvoering in eigen beheer
  • Eén aanspreekpunt en korte communicatielijnen

Zoekt u een betrouwbare partner die alle specialisten in huis heeft voor projecten op het gebied van infrastructuur en buitenruimten?