Uw landbouwgrond is kostbaar. Dus wilt u – 12 maanden per jaar – het rendement en de kwaliteit van opbrengsten optimaliseren. Hofmeijer heeft de kennis en ervaring in huis om te zorgen dat u doorlopend het rendement en de kwaliteit van uw landbouwgrond verbetert.

Agrarisch loonwerk gaat over meer dan alleen ploegen, zaaien en oogsten

Wij adviseren u over:

 • De juiste teelt en zaadrassen
 • Optimale bemesting en bodemkwaliteit
 • Het verbeteren van bodem en structuur
 • Een goede waterhuishouding en afwatering
 • Teeltbegeleiding en gewasbescherming

Rendement en kwaliteit op korte én lange termijn

Ter plekke bekijken we wat uw landbouwgrond nodig heeft om niet alleen dit jaar, maar ook de komende jaren maximale opbrengsten te leveren.

 • Welke maïs- of grasras moet u zaaien om de voedingswaarde voor uw vee te verbeteren?
 • Wat is het beste moment voor onkruidbestrijding?
 • Hoe houdt uw grond voeding vast en zorgt u voor meer bodemleven en zuurstof in de bodem?
 • Welke groenbemester verbetert de humus?
 • Welk vanggewas zaait u in om stikstofuitspoeling te voorkomen?

Bij deze en andere vragen helpen we u graag.

Onze machines besparen tijd en geld én zorgen voor betere opbrengsten

Hofmeijer beschikt over geavanceerde machines om de bodemkwaliteit en -opbrengsten efficiënt en effectief verbeteren. Bodembelasting en -verdichting worden tegengegaan door machines te gebruiken met een hoge capaciteit en een lage bandendruk. Het zaaibed voorbereiden en het zaaien gebeuren in één werkgang. Dit bespaart tijd en kosten, voorkomt onnodige bodembelasting en zorgt voor een betere opkomst van gewassen.

Op het juiste moment oogsten is allesbepalend voor uw opbrengst

Oogsten wilt u op het goeie moment. Dat vraagt van ons een perfecte planning, de juiste capaciteit op de juiste plek en de beste machines. Omdat onze klanten vaak tegelijk willen oogsten, schalen we gemakkelijk onze capaciteit op. Zo kunnen we in korte tijd aan ieders vraag voldoen.

Voordelen Hofmeijer

 • Denkt proactief mee
 • Specialistische kennis in huis
 • Ervaren vakmensen op het land
 • Oog voor rendement en kwaliteit op korte en lange termijn
 • Goede planning & communicatie voorkomt verrassingen

Wilt u de kwaliteit en de opbrengsten van uw akker of weidegrond verbeteren?