Toekomstbestendige landbouw

Het telen van vezelhennep gaat uitstekend samen met de duurzame landbouwpraktijk: Verkleinen van de CO2-voetafdruk en het verminderen van het gebruik van pesticiden, herbiciden en kunstmest. De teelt van vezelhennep helpt agrariërs om nieuwe kansen te benutten en te profiteren van de groeiende markt voor milieuvriendelijke bouwmaterialen.

Vezelhennep telen biedt mogelijkheden

Vezelhennep biedt een wereld aan mogelijkheden voor u als agrariër. Het is een gewas dat gedijt in verschillende klimaten en bodemtypen, waardoor het geschikt is voor diverse landbouwgebieden. Vezelhennep is extensief van aard. Dat wil zeggen: een lage nutriëntenvraag, geschikt voor teelt op een schrale en droge bodem en geen gebruik van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen. Met zijn diepe wortels helpt vezelhennep bij het herstellen van de bodemstructuur en kan het zelfs helpen bij het verminderen van onkruidgroei in de volgteelt, waardoor u tijd en middelen bespaart.Voordelen van vezelhennep

  • Vitale bodem
  • Lagere waterbehoefte
  • Biodiversiteit
  • Geen kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen nodig
  • Snelle groei
  • Koolstofopslag

Vaste vergoeding per hectare

Als agrarier wilt u uw inkomen spreiden en nieuwe markten betreden? Vezelhennep biedt die kans. Door de teelt van vezelhennep kunt u deelnemen aan een gemeenschap van vooruitstrevende agrariërs die zich inzetten voor de lokale en nationale productie van duurzame bouwmaterialen. U krijgt toegang tot deze groeiende markt. We bieden teeltcontracten aan waarbij een vaste prijs wordt afgesproken per hectare.

Vezelhennep en GLB

In het nieuwe GLB heeft vezelhennep een goede positie gekregen. Het telen van vezelhennep is een eco-activiteit. Dit betekent dat je met vezelhennep hoog scoort voor de eco-regeling. Door de teelt van vezelhennep zal de bijdrage vanuit het GLB stijgen, afhankelijk van uw bedrijfssituatie.
Weten hoe dit uitpakt voor uw bedrijf? Neem contact met ons op.

Teeltseizoen vezelhennep

Voor de agrariër is de teelt van vezelhennep eenvoudig. Hofmeijer voert alle werkzaamheden uit. Dit begint bij het bemesten tot het afvoeren van de balen en het verwerken tot bouwmaterialen, zoals isolatiemateriaal. De agrariër hoeft alleen landbouwgrond beschikbaar te stellen. Gedurende het seizoen zullen wij de voortgang monitoren, de ontwikkelingen communiceren en persoonlijke teeltbegeleiding bieden.

  • Laagdrempelige teelt
  • Totale ontzorging door Hofmeijer
  • Specialistische kennis
  • Geschikte machines
account_balance_wallet

Wilt u meedoen of heeft u vragen over het telen van vezelhennep?

Bel 0575 – 50 14 98 of vul het formulier in onder aan deze pagina.

Veelgestelde vragen

Waarom doen jullie dit?

Ons initiatief, genaamd Boeren voor Biobased Bouwen, heeft als doel bij te dragen aan een duurzame toekomst en het bevorderen van een gezond milieu. Door de teelt van vezelhennep in de regio Stedendriehoek en het gebruik van biobased bouwmaterialen, streven we naar een vermindering van de uitstoot van schadelijke stoffen, de opslag van CO2 en het herstel van de bodem- en waterkwaliteit. Daarnaast willen we een ketensamenwerking tot stand brengen, waarbij agrariërs, verwerkers, bouwers en overheden samenwerken om biobased bouwmaterialen te produceren en te gebruiken bij het bouwen van huizen in de regio.

Hoe werkt het telen van vezelhennep?

Het telen van hennep, in ons geval vezelhennep, heeft verschillende positieve eigenschappen. Deze gewasvariëteit vereist weinig voedingsstoffen en heeft weinig tot geen kunstmest of andere chemische middelen nodig. De wortels van vezelhennep zijn in staat om voedingsstoffen uit diepere bodemlagen op te nemen, waardoor het bijdraagt aan het herstel van de bodem en de verbetering van de waterkwaliteit. Daarnaast heeft vezelhennep de capaciteit om CO2 langdurig op te slaan, wat helpt bij het verminderen van de koolstofemissies.

Wat kost het om over te stappen op de teelt van vezelhennep?

U krijgt een vergoeding voor de opbrengst van de vezels en voor opbrengst van vastgelegde CO2. Hofmeijer neemt de kosten voor de teelt voor eigen rekening