De reductie van CO2 uitstoot is een belangrijk onderwerp bij Hofmeijer Voorst. Om deze uitstoot actief verder terug te dringen is vanaf januari 2021 een alternatieve brandstof ingezet. (HVO-100), hiermee wordt een CO2-reductie van 89% per liter gerealiseerd t.o.v. diesel. Wij zetten HVO in voor het wagenpark en waar mogelijk in projecten bij mobiele werktuigen en machines. Dit doen wij in overleg met de opdrachtgever.

Naast het gebruik van HVO100 biodiesel, wat we al jaren doen, zijn we in 2023 begonnen met het vervangen van bedrijfswagens met dieselmotor voor electrische voertuigen.

De 2e Renault Kangoo Express electrique is in gebruik door onze planner Sandy.

Werk maken van de CO2 reductie staat hoog in het vaandel. Naast de aanschaf van elektrische voertuigen zetten wij ook bio-diesel in om dit te realiseren.

Door ons bestaande machinepark, inclusief bedrijfsauto’s, te laten draaien op Topfuel HVO 100 besparen wij 89% CO2 uitstoot ten opzichte van traditionele diesel.

Over heel 2023 hebben we met deze maatregel 276 ton CO2 uitstoot gereduceerd. We zijn dit initiatief gestart per januari 2021 en kunnen vol trots melden dat we totaal nu reeds 741 ton minder CO2 hebben uitgestoten dan dat we hadden gedaan wanneer we traditionele diesel waren blijven gebruiken. OQ Value B.V. – Shell Distributeur dank voor het leveren van een goede/stabiele kwaliteit HVO100 bio-diesel.

CO2 Reductieprogramma 2023

Dit document beschrijft de actieve deelname van Hofmeijer Civiel- en Cultuurtechniek BV aan een (sector)initiatief en de doelstelling die de directie van Hofmeijer Civiel- en Cultuurtechniek daarmee wil bereiken. Wij hebben onze doelstellingen en beleid vastgelegd in het managementsysteem. Onderdeel hiervan zijn de eisen van de CO2-Prestatieladder 3.1 op niveau 3. 

CO2 Footprint 2023

De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die de milieubelasting van het bedrijf inzichtelijk maken. In dit rapport worden de Milieubarometer uitkomsten van Hofmeijer civiel- en cultuurtechniek BV Voorst samengevat in enkele grafieken en tabellen.

Verklaring gebruik bio brandstof

Verklaring van afname en gebruik van Topfuel-100 (hernieuwbare grondstof) en GTL (Gas-to-liquid, brandstof uit aardas) met de daarbij behorende vermelding van het reductiepercentage in KG en procenten.