Certificaten

Op alle gebieden veilig en efficient werken. We hebben het vastgelegd, bewezen en laten keuren. Onderstaand vindt u de certificaten.

VoedselKwaliteit Loonwerk * /G

Grondbewerking, bemesting, zaaien, planten, poten, gewasverzorging (incl. gewasbescherming, oogsten, transport en handel in gewasbeschermingsmiddelen tot max 1500 kg cq, liter. In de gewassen gras, mais en granen.

VCA* 2008/5.1

Het uitvoeren van sport- en cultuurtechniek, grondverzet en civieltechniek. (Nace code: F41-42)

VCA** 2008/5.1

De reikwijdte van activiteiten betreft: Grondbewerking; Bemesting; Zaaien, planten, poten; Gewasverzorging (incl. gewasbescherming); Oogsten; Transport; Handel in gewasbeschermingsmiddelen tot max. 1500kg cq ltr.

NEN-EN ISO 9001:2015

Het adviseren in ontwerp en uitvoering, alsmede het uitvoeren van sport- en cultuurtechniek, grondverzet en civieltechniek.

CO₂ bewust Certificaat niveau 3

Het adviseren in ontwerp en uitvoering, alsmede het uitvoeren van sport- en cultuurtechniek, grondverzet en civieltechniek. Nace-code: 42,99. Categoriegrootte: klein

Cumela Voorwaarden

Op alle (offerte) aanvragen, bestellingen, (mondelinge) overeenkomsten, onderhandelingen en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten betreffende de levering van zaken en/of diensten en het verrichten van bijkomende werkzaamheden zijn de voorwaarden van Cumela van toepassing.