Op vrijdag 31 januari hebben we een goede themabijeenkomst over ruwvoederwinning gehad. Een geweldige opkomst van maar liefst 85 man! We hopen dat het voor een ieder een informatieve middag was. Namens Klein Hekkelder Bosgoed diervoeders en de collega’s van Hofmeijer Voorst allen bedankt voor de komst.