In 2012 en in 2014 zijn de eerste herstelmaatregelen uitgevoerd. In 2023 werken we aan fase 2: Duurzaam herstel op basis van oude landschapsvormen. De maatregelen zijn gericht op het langer vasthouden van gebiedseigen water, het ondieper maken of dempen van beken en sloten en het afgraven van de bovenste grondlaag.

Provincie GelderlandWaterschap Vallei en Veluwegemeente Brummen en Natuurmonumenten werken samen aan het realiseren van de Empese en Tondense heide. In opdracht van de Provincie Gelderland heeft Natuurmonumenten de regiefunctie voor het project.

Update Februari 2023

We verleggen de watergangen om het water langer in het gebied te kunnen houden. Vanaf week 7 gaan we 6 weken lang 20 000 kuub grond rijden vanuit de heide naar de A1 voor de verbreding van de snelweg. Dat is ongeveer 1400 kuub per dag. Daarvoor treffen we nu de voorbereidingen in verband met de vele transportbewegingen die dat met zich meebrengt.

Tot 31 maart kunnen we grond afvoeren. Dan begint het broedseizoen en moet de rust weerkeren in het gebied.