Dit veld lag niet in profiel. Doordat het 20cm scheelde was er extra grondverplaatsing nodig om het hele veld vlak te krijgen. Daarna is het hele veld gefreesd, verschraalt, bemest en ingezaaid en konden we de aansluiting op het straatwerk herstellen.