Op een perceel landbouwgrond een sportveld bouwen. Kan dat zomaar?

Nee niet zomaar, daarvoor heb je specialisten nodig. De gemeente Rijssen-Holten was op zoek naar een oplossing en nam met ons contact op. Gezamenlijk zijn we in bouwteam tot een totaal uitvoeringsplan gekomen. Een goede cultuurtechnische opbouw is van levensbelang voor een goed functionerend grassportveld. Daarom is er gekeken naar grondsoorten, samenstelling, voeding, ontwatering en beregening. Het veld is een halve meter hoger aangelegd. Iedere grondsoort in de ondergrond is laag voor laag opgebracht om een egaler veld te krijgen en de waterdoorlating te verbeteren. Ook zijn er watergangen gegraven.

Twee vliegen in 1 klap

Het bestuur van SV Rijssen heeft de aanleg van het grasveld vol bewondering gevolgd. Zij besloten om onze expertise ook in te zetten voor het grondwerk van hun nieuwe kantine en de parkeerplaats.

In totaal hebben we 9.500 m3 grond verzet, 1.000 m3 zand aangevoerd, 300 ton menggranulaat aangevoerd, 1.980 meter drainage gelegd, 24 beregeningssproeiers gemonteerd, 300 kilo graszaad gezaaid en 1 fles champagne ontkurkt.

31-07-2020 Tubantia: Bouw kantine SV Rijssen gaat snel van start

https://www.facebook.com/gmrijssenholten/photos/a.462902663760583/3298309473553207/