De Empermolen betreft een voormalig bedrijventerrein nabij het dorp Empe.
In dit plan worden 3 volledige nieuwbouwwoningen gebouwd. De molen wordt verbouwd tot woning en ook de bestaande molenaarswoning wordt verbouwd.

Zo blijven deze gezichtsbepalende waardevolle gebouwen behouden voor Empe.

Het hemelwater wordt middels het hemelwaterriool naar een wadi geleid waar het vervolgens kan infiltreren. Het vuilwaterstelsel sluit door middel van een pompgemaal aan op de bestaande persriolering van de gemeente. Een wadi (Water Afvoer Drainage Infiltratie) is een buffer- en infiltratievoorziening die tijdelijk gevuld is met hemelwater.

Raacc Adviesbureau heeft voor dit plan een rioolontwerp opgesteld. Wij hebben dit in opdracht van Rombou uitgevoerd.