Het E-magazine Nationale Sport Vakbeurs heeft een mooi artikel over ons product 4Grass geschreven.

Eén jaar geleden rolde Jacco Meijerhof, directeur van Hofmeijer Voorst Civiel- en Cultuurtechniek het platform 4Grass uit. Bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de aanleg en het beheer van sportvelden. Het platform ondersteunt clubs en gemeenten bij hun keuze voor een speelveld door een
rekentool en informatie. Dat wordt vervolgens een productlabel aangekoppeld: het NL Greenlabel. “Ik wil dat clubs en gemeenten een bewuste keuze maken.”


Want dat is wat Meijerhof dreef. De onbekendheid en onwetendheid over de aanleg van sportvelden proberen weg te nemen door de introductie van 4Grass. De naam heeft te maken met het aantal stappen dat voor een rekentool ingevuld moet worden, namelijk vier. Sportclubs voeren het aantal teams in (1) en velden in (2). Gevolgd door het te wijzigen veld of velden (3), waarna er een indicatief advies uitrolt (4).


TUSSENVARIANT
“Wat mij betreft zou er veel vaker voor hybride of natuurgrasgekozenmogenworden.Hybride gras is de tussenvariant. Het veld heeft een open structuur, waar geen zand, rubberen korrels of kurk ingestrooid wordt, maar teeltgrond. Het gras groeit in het kunstgras. Op een veld van natuurlijk gras kun je zo’n 300 uur spelen, voordat het versleten is en opnieuw ingezaaid moet worden. Bij hybride gras praat je over zo’n 700 uur per jaar. Dat betekent dat je er vaker op kunt trainen en spelen. Ook heb je maar tien procent van de vezels nodig in vergelijking met kunstgras en toch blijf het veld vlak, stabiel en komen er geen gaten in.” “Het betekent niet dat ik tegen kunstgras ben. In sommige gevallen kan dat een betere oplossing zijn. Bijvoorbeeld als je kijkt naar stedelijke gebieden, waar de ruimte beperkt is. Ik wil heel graag dat er gekeken wordt naar het totaalplaatje. Dat doen we met 4Grass door het keuzeproces te vereenvoudigen en
ook duidelijke en eerlijke informatie te geven. Zo krijgt de klant een helder overzicht over de kwaliteit, prijs, levensduur en duurzaamheid van verschillende veldtypen.”

Lees hieronder het hele artikel.

E-magazine Nationale Sport Vakbeurs: #04 – 2022

2022, april. Zoden aan de dijk met platform 4GrassNationale Sportvakbeurs