Wanneer er veel regen valt in Loenen en omgeving wordt het overtollige water afgevoerd naar de IJssel. Door het aanleggen van waterbergingsgebieden en natuurvriendelijke oevers langs de Voorsterbeek wordt het water langer in de omgeving vastgehouden in plaats van rechtstreeks afgevoerd naar de IJssel. De Voorsterbeek krijgt meer ruimte.

De waterbergingsgebieden en natuurvriendelijke oevers lenen zich bij uitstek voor het realiseren van natuurmaatregelen. Zo zijn er broeihopen voor ringslangen aangelegd, poelen gegraven en is er veel beplanting aangebracht. Een deel van de afgraving wordt straks gebruikt voor het telen van cranberry.

Waterschap Vallei en Veluwe:

“Met Hofmeijer hebben we gekozen voor het gebruik van Top Fuel. Deze dieselvervanger wordt gemaakt van afgewerkte plantaardige oliën en restafval zoals dierlijke vetten. Met deze ᴘʟᴜs op het werk stoten we minder CO2 uit. We hopen dat straks ook in andere projecten te kunnen toepassen.”

Doordat de grond ontgraven is met onze intelligente rupskraan met stage-V motor en er HVO100 brandstof is toegepast, kunnen we met recht spreken van een duurzaam uitgevoerd project.

Het project is inmiddels afgerond. We hebben dan ook de HVO balans opgemaakt. In onderstaand PDF certificaat is te zien dat we over het hele project 19603 liter HVO100 hebben verbruikt en hiermee een CO2 reductie van maar liefst 89,35% hebben behaald.

Bij gebruik van traditionele diesel zou de uitstoot 63.513,73kg zijn geweest. Met het gebruik van HVO100 hebben we op basis van de zelfde liters slechts 6763,04 CO2 uitgestoten.

graafwerkzaamheden voorsterbeek hofmeijer
89% minder co2 uitstoot door het gebruik van HVO TopFuel

> Download PDF