Vanuit de gemeente Brummen kwam de vraag om in Bouwteam de parkeerplaats bij het zwembad in Eerbeek te vernieuwen.

In de oude situatie werd er niet optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare ruimte. Het parkeren van de fietsen was niet ideaal. Op een deel van het terrein was het nodig nieuw menggranulaat aan te brengen.

Voordat we aan de slag zijn gegaan met de vernieuwing hebben we de bestaande situatie ingemeten. Op basis daarvan is een nieuw ontwerp gemaakt welke vervolgens besproken is met de gemeente en de zwembadstichting. Vervolgens zijn we zo snel mogelijk tot uitvoering overgegaan om het werk voor het buitenzwemseizoen te kunnen opleveren.

Er zijn een aantal infiltratiekolken geplaatst om bij hevige regenbuien water snel af te kunnen voeren. Verder is er een houten hekwerk geplaatst om de parkeerplaatsen aan te geven en te reguleren.