Eind 2017 heeft Hofmeijer Voorst de opdracht ontvangen voor het plaatsen van zogenaamde Mini Service Stations op 15 stations binnen de Provincie Gelderland.

De door NS uitgeschreven Best Value aanbesteding is gewonnen op basis van het Plan van Aanpak en de daaraan gekoppelde interviews.

Mini Service Stations zijn kleine toiletgebouwtjes voorzien van een luifel. Onder de luifels wordt bijvoorbeeld de kaartverkoopautomaat en de opwaardeerautomaat geplaatst. De gebouwtjes zijn allemaal voorzien van een eigen energie- en wateraansluiting.

Hofmeijer Voorst is verantwoordelijk voor de totale plaatsing, dus voor alle veiligheidsmaatregelen geldend voor een stationslocatie, reizigersinformatie, het grondwerk, de plaatsing, de NUTS aansluitingen, verwijderen/verplaatsen van bestaande stations outillage, enz.

Het voorbereiding- en vergunningentraject is bijna afgerond waarna we deze week de werkzaamheden kunnen aanvangen.

Vanuit het kansen dossier is ons voorstel voor drinkwatervoorzieningen gehonoreerd. Zo worden er op 14 van de 15 locaties Join he Pipe drinkwatervoorzieningen geplaatst.

Zo werken Provincie/Prorail/NS en Hofmeijer Voorst samen aan de langste waterleiding ter wereld en aan de droom om iedereen op de wereld van schoon drinkwater te voorzien.

Cleanup Nairobi – foto: Join the Pipe – https://join-the-pipe.org/