Veiligheid en gemak voor de inwoners van Tricht.

De spoorboom is nog maar net omhoog of de bellen rinkelen opnieuw. Menige bewoner en toerist herkent dit als je het hebt over deze drukke spoorlijn tussen Dordrecht en Geldermalsen. De spoorlijn die de Lingedijk kruist in Tricht bij Geldermalsen wordt intensief gebruikt. Dit bracht ProRail ertoe om het traject te laten ondertunnelen. 

De Lingense Alliantie – Dura Vermeer, Mobilis en ProRail – zorgt ervoor dat deze metamorfose efficiënt verloopt. Er worden een reizigerstunnel, een brug over de Linge, 2 tunnels en een extra spoorbaan gerealiseerd. Dat levert een aantal verbeteringen op.

Veiligheid
Weggebruikers hoeven niet meer te wachten voor de spoorbomen. Dit zorgt voor minder start- en stopbewegingen van auto’s en fietsers. De omgeving van Tricht is populair bij fietstoeristen. In een onbekende omgeving is de kans op ongelukken groter.

Gemak én verbetering van de woonomgeving

Bewoners van Tricht en Geldermalsen ervaren straks het gemak van de snelle doorstroming. Voor het leefgenot van de directe aanwonenden zijn aan beide zijden geluidsschermen aangebracht. Ook wordt het gebruik van raildempers toegepast zodat het geluid richting de woningen minder wordt.

Mobilis zoekt opnieuw de samenwerking met Hofmeijer Voorst

Mobilis en Hofmeijer kennen elkaar van eerdere projecten. De aanleg van de spoortunnel in Zutphen en de sluis in Eefde.  Dankzij een wederzijdse prettige samenwerking hebben zij de schouders gezet onder de uitdaging in Tricht. In een zeer kort tijdsbestek alle verhardingen in- en rondom de tunnel Lingedijk realiseren. Dit met weinig overlast voor de aanwonenden.

“Hofmeijer heeft in het voortraject voortreffelijk meegedacht over de fasering, planning en communicatie van het project. Dit geldt zowel voor de korte lijn met de projectleiding als voor de nette bejegening van bewoners.”

De straat afgesloten? Toch koffie met cake!

Hoewel de bewoners (tijdelijk) overlast ondervonden van de werkzaamheden zijn zij zeer te spreken over de gang van zaken. Alles moest naadloos op elkaar aansluiten. Hofmeijer heeft ervoor gezorgd dat de verwachtingen bij alle partijen hetzelfde is omdat iedereen regelmatig werd bijgepraat. Bewoners bewezen hun tevredenheid door de grondwerkers en straatmakers koffie en cake te geven. Ondanks een afgesloten weg! Wat dat betreft jammer dat het project zo snel is afgerond.

Werkzaamheden door Hofmeijer uitgevoerd

De werkzaamheden die Hofmeijer heeft uitgevoerd:

  • Funderingen
  • AsfaltVerhardingen en bestratingen
  • Rioleringen
  • Bebording
  • Zetten keerwanden
  • Afwerken bermen