Voor de bouw van het koetshuis moest het terrein bouwrijp worden gemaakt. Echter voordat dat kon gebeuren is archeologisch onderzoek gedaan onder begeleiding van Armaex. Mogelijk waren er explosieven aanwezig

Altijd mooi om te lezen dat een opdrachtgever tevreden is over ons werk.

“Stonden op Landfort de afgelopen weken in het teken van archeologisch onderzoek naar het in 1945 kapot geschoten koetshuis, vandaag en gisteren zijn de fundamenten van dit koetshuis geruimd nadat de archeologen eerder alles in kaart brachten. Veel was hieraan al ingrijpend gewijzigd tijdens de naoorlogse jaren. Het terrein is nu bouwrijp gemaakt voor de herbouw van het koetshuis. Weer een stap gezet!”

https://www.facebook.com/erfgoedlandfort/posts/2250120828371465