Hofmeijer Civiel- en Cultuurtechniek heeft in opdracht van Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuidoost het project “Waterberging Bijlmerweide” uitgevoerd. Vanwege de toename van verhard gebied, onder andere door de uitbreiding van de Rijksweg A9 (Gaasperdammerwegtunnel) was er extra oppervlaktewater nodig in Stadsdeel Zuidoost.

De Bijlmerweide is onder andere als locatie aangewezen om extra oppervlaktewater in te kunnen passen, mits het gebied na inpassing voldoende ruimtelijke en ecologische kwaliteiten behoud. De contractvorm van dit project betreft een UAV GC contract. Hofmeijer is zodoende verantwoordelijk voor de uitvoering en het ontwerp. Het project bestaat voornamelijk uit het graven en inzaaien van natuurvriendelijke oevers.