Natuurgebied Heerlijkheid Beek is zeldzaam mooi. Helaas wordt het beekdal bedreigd door de hevige regenbuien van tegenwoordig. Een deskundige team heeft vanuit diverse invalshoeken oplossingen bekeken om het hemelwater beter te geleiden. In het najaar van 2018 is het werk uitgevoerd.

De grootste tamme kastanjeboom in Nederland wordt bedreigd.

Het pad langs de 450 jaar oude Kabouterboom is steeds smaller geworden door erosie. Het pad zal worden verstevigd. Om te voorkomen dat de grond rond de monumentale boom verder afkalft, wordt een keerwand geplaatst. De staalprofielen en betonelementen zijn speciaal voor deze situatie gemaakt.

Lees meer over dit project op de website van Geldersch Landschap en Kasteelen