Dorkwerd, voorheen een baggerdepot van de gemeente Groningen, nu een project in duurzame energie. Dit park wordt ontwikkeld door Novar en uitgevoerd door Hofmeijer. Het staat symbool voor onze toewijding aan een groenere toekomst.

Projectbeschrijving:

In het hart van Dorkwerd wordt een innovatief Zonthermiepark gerealiseerd, ook bekend als een zonnewarmtepark. Hier wordt zonlicht opgevangen door collectoren, die het transformeren tot warmte. Deze warmte wordt vervolgens opgeslagen in een buffertank en via het warmtenetwerk geleid. Het warmtenet een ondergronds leidingnetwerk dat warmte transporteert naar huizen en gebouwen in de omgeving.

Welke werkzaamheden voeren wij uit:

Hofmeijer speelt een cruciale rol in de realisatie van dit ambitieuze project. De taken van Hofmeijer omvatten:

  1. Aanleg van alle bouwwegen om de toegankelijkheid te waarborgen.
  2. Civiele techniekwerkzaamheden, aanleg van de benodigde infrastructuur.
  3. Groenvoorziening, om het terrein te verfraaien en te integreren in de natuurlijke omgeving.

Novar

Novar, sinds 2023, bouwt voort op jarenlange ervaring als marktleider in grootschalige zonneprojecten en expertise in groene energiesystemen. Onder de naam ‘Solarfields’ begonnen ze met de zon, maar nu richten ze zich op het vormgeven van het energielandschap van de toekomst. Ze verschuiven van grote centrales naar een netwerk van kleinere, duurzame energiesystemen die onderling verbonden zijn. Deze evolutie brengt vraag en aanbod van energie samen in een complexe, maar vooruitstrevende wereld. Ze omarmen nieuwe technologieën zoals batterijopslag, zonthermie en waterstof, en ontwikkelen oplossingen voor netcongestie, zoals eigen distributienetwerken en netstations. Zo wordt energievoorziening geleidelijk integraal, hybride en bovenal slim.