Het doel met deze brug was om de recreatievaart te scheiden van het drijvende zonnepanelen veld verder op het water gelegen, zodat voorkomen kan worden dat boten langs het zonnepark varen.

We zijn gestart met de constructie van de landhoofden, gevolgd door het nauwkeurig plaatsen van het brugdek. Daarna hebben we de doorgang tussen de twee meren gegraven, waardoor Lingemeer 1 en 2 met elkaar verbonden zijn.

Het resultaat is een prachtige brug die niet alleen functioneel is, maar ook bijdraagt aan de esthetiek van het gebied. We zijn ervan overtuigd dat deze nieuwe brug de recreatie-ervaring op Lingemeer zal verbeteren en de vaarroutes voor iedereen veiliger en efficiënter zal maken.