In 2019 hebben wij baggerwerkzaamheden uitgevoerd onder OCE condities van Arma Ex. Dit in verband met de mogelijke aanwezigheid van explosieven. De opdrachtgever heeft ons de reconstructie van de moestuin en de parktuin gegund omdat hij zeer tevreden was over de werkzaamheden. Het werk word in een bouwteam uitgevoerd.